10. október - Svetový deň duševného zdravia

  Bez duševného zdravia niet skutočného zdravia. Duševné zdravie je zdrojom,
ktorý im umožňuje uskutočňovať svoj duševný a citový potenciál a nájsť a naplniť svoju úlohu v živote. Dobré duševné zdravie obyvateľov tiež prispieva k prosperite, solidarite a sociálnej spravodlivosti. Naopak, zlé duševné zdravie predstavuje pre obyvateľov a sociálny systém mnohonásobné náklady, straty a záťaž.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch trpí cca 27% populácie EÚa do roku 2020 sa depresia stane najvýznamnejšou príčinou chorôb. Preto Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila v roku 1991 Svetový deň duševného zdravia. Témou tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia, ktorý podporuje WHO sa stala výzva „Pri chronických telesných ochoreniach nesmieme zabúdať na starostlivosť o duševné zdravie.“ Upriamuje pozornosť na fakt, že u pacientov s chronickými srdcovocievnymi, onkologickými, respiračnými, metabolickými ochoreniami, alebo u tých, ktorí majú z rôznych dôvodov dlhodobo zníženú pohyblivosť, sa často súbežne vyvíjajú aj duševné poruchy. Starostlivosť o dlhodobo (chronicky) chorých je potom náročná nielen z hľadiska zabezpečenia adekvátnej liečby základného ochorenia, ale aj z hľadiska zabezpečenia nevyhnutných ošetrovateľských a opatrovateľských služieb. A práve ich dostupnosť a fungovanie vytvára predpoklady celkovú pohodu pacienta a jeho rodiny aj v prípade závažných ochorení.

Staroba samotná prináša so sebou mnoho stresorov, ktoré môžu zhoršovať duševný stav, ako je klesajúca funkčná kapacita a sociálna izolácia. Depresia a neuropsychiatrické choroby spojené s vysokým vekom, ako demencia, zvyšujú bremeno, ktoré duševné choroby predstavujú. Ukázalo sa, že podporné zásahy zlepšujú duševnú pohodu staršieho obyvateľstva.

Čo môže zmierňovať stavy napätia, depresií a duševných chorôb seniorov?
Je to fyzická aktivita, nezatvárať sa pred ostatnými ľuďmi, zapájať sa do rôznych aktivít, napríklad aj do dobrovoľníctva.
Spracované z materiálov WHO

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,610