Ako a kde žiadať potvrdenie o vyplatenom dôchodku?

V období od 1. januára do 31. marca kalendárneho roka potrebujú niektorí poberatelia dôchodkov od Sociálnej poisťovne potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka. Tieto potvrdenia od nich žiadajú napríklad Mestský/Obecný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pod. Sociálna poisťovňa na základe žiadosti vyhotoví takéto potvrdenie zvyčajne „na počkanie“. Sú však prípady, kedy nie je možné potvrdenie vyhotoviť ihneď. Ide najmä o prípady, keď bol dôchodok priznaný v predchádzajúcom roku alebo nastala zmena vo vyplácaní dôchodku. V takýchto prípadoch trvá vyhotovenie potvrdenia niekoľko dní, čo môže mať za následok, že dôchodca nedoručí potvrdenie inej inštitúcii včas. Sociálna poisťovňa preto odporúča, aby si poberatelia dôchodkov vyžiadanie potvrdenia o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka neodkladali na poslednú chvíľu a predišli tak zbytočným problémom.

Žiadať o vyhotovenie potvrdenia je možné osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne; telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123; elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk alebo písomne na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava.
 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,631