Antibiotiká sú čoraz neúčinnejšie

Podľa prieskumu, ktorý uverejnila Európska komisia, sa od roku 2009 znížilo používanie antibiotík u ľudí a zvýšilo sa povedomie verejnosti o tom, že antibiotiká sú pri liečbe vírusových ochorení neúčinné. Túto pozitívnu správu však zatieňujú údaje, ktoré súčasne zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Tie totiž ukazujú, že v Európe sa zvýšil počet multirezistentných gramnegatívnych baktérií odolných voči karbapenémom – antibiotikám tzv. poslednej línie, ktoré sa používajú pri liečbe infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.
Komisia preto zintenzívňuje svoj boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) financovaním 15 nových výskumných projektov v hodnote cca 800 miliónov eur a vytvorením harmonizovaných pravidiel pre zber údajov o AMR súvisiacej so zvieratami a potravinami. Do projektov je zapojených 44 malých a stredných podnikov, ako aj niekoľko univerzít a iných výskumných organizácií. Budú vyvíjať nové antimikrobiálne látky alebo ich alternatívy a venovať sa otázke rezistencie voči antibiotikám v rámci potravinového reťazca.
Antimikrobiálne látky zahŕňajú antibiotiká, ktoré predstavujú základné liečivo humánnej aj veterinárnej medicíny a používajú sa tiež v dezinfekčných, antiseptických a iných hygienických výrobkoch. Vďaka nim sa výrazne zmiernila hrozba infekčných chorôb. Antibiotiká sú nevyhnutným nástrojom medicíny a používajú sa pri postupoch ako transplantácie a chemoterapia.
Baktérie však postupom času získali odolnosť voči antibiotikám. Táto odolnosť sa prejavila pri liečbe nozokomiálnych nákaz, infekcií dýchacích ciest, meningitídy, hnačkových ochorení a sexuálne prenosných infekcií. Rezistentné baktérie sa môžu prenášať zo zvierat na ľudí prostredníctvom potravinového reťazca alebo priamym kontaktom.
Od 90. rokov 20. storočia, odkedy sa AMR považuje za závažné ohrozenie zdravia verejnosti, Komisia iniciovala viacero iniciatív a aktivít v rôznych sektoroch, napr. v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny, v sektore potravín a krmív a v oblasti vedeckého výskumu. Akčný plán z roku 2011 je zatiaľ posledným zo súboru opatrení, ktoré Komisia prijala s cieľom čeliť AMR.
Článok prevzatý z http://www.europskenoviny.sk
 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,700