Bezplatné cestovanie vlakom

 Od 17. novembra 2014 majú dôchodcovia a študenti možnosť cestovať vlakmi zadarmo. Cesta vlakom však nie je možná bez lístka, ale len s "nulovým lístkom".

Aký je postup pri bezplatnom cestovaní seniorov?

1. Zaregistrovať sa v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Je to možné na počkanie v pokladniciach, ktoré sú označené ako KVC – Komplexné vybavenie cestujúcich Ich zoznam nájdete TU . Registrácia nie je možná v pokladniciach Železníc SR, ZSSK Cargo a u zmluvných predajcov ZSSK.

Pokiaľ si chcete vyplniť žiadanku doma, jej tlačivo nájdete TU

V pokladnici potrebné doklady na overenie.
Tento typ registrácie s okamžitým výdajom preukazu je možný v 85 železničných staniciach. Ich zoznam je TU.

V pokladniciach ZSSK bez KVC /ich zoznam nájdete TU/ sa môžete zaregistrovať, ale preukaz Vám vydajú do troch pracovných dní.
Cestujúci vyplní tlačivo žiadanky a k tomu predloží /podľa veku/ potrebné doklady na overenie. Pokladník skontroluje údaje na žiadanke a cestujúcemu ich vráti (potvrdenie o poberaní dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne si železnice ponechajú).
Preukaz budete mať k dispozícii maximálne do troch pracovných dní na tej stanici, kde ste o vydanie preukazu požiadali /v KVC to bude vybavené na počkanie/.

Vzory Preukazov poberateľov dôchodku na bezplatné cestovanie vlakom:

1. Senior do 62 rokov TU

2. Senior starší ako 62 rokov TU

Potrebné doklady k registrácii:

Dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov – poberatelia starobného, predčasného, vdovského, invalidného, sociálneho dôchodku) a poberatelia sociálneho výsluhového dôchodku (vdovského výsluhového dôchodku,  vdoveckého výsluhového dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku).
K registrácii a získaniu preukazu je potrebné predložiť:
- preukaz totožnosti,
- Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní
- farebná fotografia 2x3 cm (alebo nepoškodená čiernobiela fotografia 2x3 cm na fotografickom papieri).
Vo vlaku sa cestujúci /mladší ako 62-ročný/ preukazuje cestovným lístkom na bezplatnú prepravu a preukazom s fotografiou, vydaným pri registrácii.

Dôchodcovia vo veku 62 a viac rokov
Registráciu a preukaz si môžete vybaviť vopred alebo pri prvej ceste na nulový lístok. Dôchodcovia starší ako 62 rokov predložia v pokladnici:

- občiansky preukaz.

- fotografiu  farebnú alebo nepoškodenú čiernobielu 2x3 cm na fotografickom papieri /nemusí byť/. Preukaz s fotografiou však zjednoduší cestovanie, pretože pri kontrole lístkov vo vlaku nebudete musieť predkladať aj občiansky preukaz či pas.

Nulový cestovný lístok sa bude vydávať dočasne /do konca marca 2015/ aj len na preukaz totožnosti. Šanca získavať nulový lístok len na občiansky preukaz platí pre nákup lístkov cez pokladnice, aj pre nákup priamo vo vlaku.
Do 11. januára 2015 bude platiť výnimka - dôchodcovia starší ako 62 rokov môžu získať nulový cestovný lístok aj priamo vo vlaku a to bez prirážky. Po 11. januári 2015 to už bude s prirážkou. Výnimkou bude len predaj vo vlaku pre tých cestujúcich, ktorí nastúpia v staniciach a zastávkach, kde nie je pokladnica.

Kde nemožno využiť bezplatné lístky
1. Vo vlakoch kategórie InterCity na trase Bratislava – Žilina – Košice a opačne /majú osobitný cenník/;

2. V prihraničnom úseku, teda na trase od poslednej stanice/zastávky na území SR (kde vlak pravidelne zastavuje) po štátnu hranicu.

V rámci dvoch samoobslužných výpravných systémov /na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ) a na trase Žilina – Rajec sa bezplatne cestuje len na nový preukaz/. Nie je potrebný nulový cestovný lístok.

Všetci záujemcovia o bezplatnú dopravu vlakom sú povinní:
1.Zaregistrovať sa a získať na základe registrácie preukaz  /cestujúci sa registruje iba raz/. Registráciou sa vytvorí zákaznícke konto v systéme ZSSK každému cestujúcemu, ktorý má nárok na bezplatnú prepravu vlakom. Po vytvorení tohto konta dostane cestujúci preukaz s 2D kódom. Pri ďalších nákupoch jepotom povinný sa týmto preukazom preukázať, prípadne sa ním preukázať vo vlaku. Načítaním 2D kódu pri výdaji lístka sa zabezpečí zrýchlenie vypravenia cestujúcich a automatické priradenie lístka k zákazníkovmu kontu.

2. na cestovanie musíte mať cestovný lístok aj napriek tomu, že je s nulovou hodnotou, aby bolo možné skontrolovať využívanie bezplatných ciest na konkrétnych vlakoch diaľkovej dopravy.

Vo vybraných kategóriách diaľkových vlakov (Rýchlik, Expres, EuroNigt, EuroCity) bude bezplatné cestovanie viazané aj na konkrétny vlak/spoj.
V regionálnych vlakoch (osobné vlaky, regionálne expresy) bude cestovanie na ktorýkoľvek vlak v daný deň.

Informácia bola spracovaná z materiálov Železničnej spoločnosti Slovensko

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,649