Kmeňovými bunkami proti následkom mŕtvice?

Profesor Keith Muir z Glasgowskej univerzity dosiahol prvé náznaky úspechu v klinickej štúdii, v ktorej sleduje pôsobenie kmeňových buniek na mozog, poškodený mŕtvicou. Sledovanou skupinou bolo deväť seniorov vo veku 60 až 90 rokov, ktorým do mozgu, poškodenom mŕtvicou, vstrekovali kmeňové bunky. Pacienti, ktorí boli viac ako 6 mesiacov (niektorí až 5 rokov) paralyzovaní, začali hýbať prstami, dokázali sa sami obliecť, prechádzať sa po byte, uvedomovať si, čo sa deje okolo nich. Pri liečbe postihnutého mozgu kmeňovými bunkami sa neprejavili žiadne vedľajšie nežiaduce účinky.
Lekársky tím čakajú ešte dve fázy výskumu. V druhej fáze budú dokazovať, že zlepšenie stavu pacientov skutočne priniesla liečba kmeňovými bunkami, v tretej fáze budú zisťovať, pre ktorých pacientov a kedy je táto liečba najvhodnejšia.
Kmeňovými bunkami, získanými z pupočníkovej krvi, kostnej drene, či tuku, dnes lekári dokážu liečiť až 70 diagnóz. Medzi najčastejšími je to liečba kostrového svalstva, kĺbov, srdca, mozgu či komplikovaých kožných rán.

Začiatkom mája 2012 zorganizoval poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu "Budúcnosť regeneratívnej medicíny - dospelé kmeňové bunky a kmeňové bunky z pupočníkovej krvi", kde k tejto téme odznelo viacero pozoruhodných prednášok.
Zdroj: www.bbc.co.uk, http://konferencia.mikolasik.sk/, súkromný archív autora
Foto kmeňovej bunky www.wikipedia.sk

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,634