Pomoc na konci boľavého života

Každý rok, v 2. októbrovú sobotu si viac, ako inokedy, pripomíname Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Nie je to veľmi známy deň, ani hospicová a paliatívna starostlivosť nepatrí medzi najpoužívanejšie. Avšak jej mimoriadnu dôležitosť to neznižuje.
Čo je to paliatívna starostlivosť? Ide o komplexnú starostlivosť o chorých, ktorých život sa neodvratne blíži ku koncu. Cieľom paliatívnej starostlivosti nie je už predĺženie života chorého, ale zlepšenie jeho kvality pred smrťou v čase, keď mu liečebná starostlivosť nedokáže pomôcť, avšak ponúkne mu starostlivosť nielen po stránke fyzickej, ale predovšetkým psychickej a duchovnej. Najlepšie podmienky pre tento druh starostlivosti má zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí – hospic. Jeho zamestnanci kladú dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, na to, aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a aby netrpel neznesiteľnou bolesťou. Hospic môže byť rezidenciálne zariadenie (oddelenie v nemocnici resp. samostatné zariadenie), môže poskytovať svoje služby ambulantne (ambulancia, denný alebo nočný stacionár) alebo v teréne, priamo v domácnostiach klientov (domáci resp. mobilný hospic). Pracujú v ňom lekári, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, sanitári, (zdravotnícky personál), ale aj psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia a dobrovoľníci. Hospicová starostlivosť sa zameriava nielen na chorého, ale aj na jeho rodinu.
Mottom tohtoročného svetového dňa je „Zdieľanie starostlivosti“ a jeho cieľom je zdôrazniť úlohu jednotlivcov ako členov spoločnosti, členov rodiny a zdravotníkov ako aj rôznych inštitúcií, napr. vládnych inštitúcií, investorov, centier zdravotnej starostlivosti, medzinárodných mimovládnych organizácií a hospicov. Aby utrpenie našich blízkych a naše nebolo také neznesiteľné.
Viac informácií na: http://www.worldday.org/about/

Viac informácií o hospicoch v SR TU
 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,235