Starodôchodcovia sa už dočkajú

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo legislatívu, ktorou zrovnoprávnilo poberateľov dôchodkov.

V prvej skupine to budú tí, ktorým vznikol nárok na dôchodok pred 1. októbrom 1988. Dôchodcom, ktorým bol dôchodok priznaný od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, u tých sa bude dôchodok prepočítavať podľa postupov, platných po roku 2004. Tí, ktorým by vyšiel dôchodok nižší, než v súčasnosti poberajú, tým zostane terajšia suma. Ak im vyjde vyšší dôchodok, ten im bude priznaný od 1. januára 2018. Najnižšie zvýšenie dôchodkov môže mať hodnotu 1 eura, tie najväčšie zvýšenia aj hodnotu 150 eur. Keďže však bude potrebné prepočítať dôchodok každého dôchodcu zvlášť, počítanie bude trvať pracovníkom Sociálnej poisťovne približne do októbra 2018. Žiadny dôchodca však o svoje peniaze nepríde. Aj keby ten jeho dôchodok vypočítali až koncom októbra 2018, dostane zvýšenie dôchodku aj spätne (všetko, čo by dostal, ak by mu bol nový dôchodok priznaný už od 1. januára 2018). Ak by dôchodca, ktorému vznikne nárok na zvýšenie dôchodku, zomrel po 1. januári 2018, zvýšenú sumu dostanú pozostalí a z novej, zvýšenej sumy sa budú vypočítavať aj napríklad vdovské/vdovecké dôchodky.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne TU

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,116,737