Vyššie príspevky pre opatrovateľov aj opatrovaných

Od 1. januára 2017 platí novela Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, novela Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a novela Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré podmienky držania psov (občanmi ZŤP). Týmito zákonmi sa má docieliť zvýšenie ochrany príjmu opatrovaného človeka, ako aj zvýšenie zabezpečenia pre opatrovateľa či osobného asistenta.

Do 31. decembra 2016 bol príjem opatrovaného ŤZP občana chránený výškou 1,4-násobku sumy životného minima, čiže 277,31 eura. Podľa novely zákona  sa táto suma mala zvýšila na 1,7-násobok sumy životného minima, čiže na 336,75 eura. Novelou sa zmenila aj suma (peňažných aj nepeňažných) darov, ktoré dostane ŤZP od fyzických a právnických osôb (nezapočítavajú sa dary od charitatívnych organizácií, nadácií a pod.) . Tieto dary sa do posudzovanej sumy príjmu ŤZP občana počítajú len vtedy, ak prekročia sumu 12-násobku životného minima (čiže len to, čo bude presahovať sumu 2377,08 eura).

Opatrovateľ, ktorý opatruje jedného ŤZP občana môže dostať namiesto súčasných 220,51 eura o 25% viac, čiže až 247,612 eura. Pokiaľ sa stará o viac ako jedného ŤZP, zohľadní sa mu to v príspevku (5 kategórií a stupňov príspevku). Súčasne sa predĺži aj možnosť dĺžky odbobia dôchodkového poistenia opatrovateľov zo strany štátu. Namiesto doterajších 12 rokov, štát pripieva opatrovateľovi na dôchodkové zabezpečenie bez obmedzenia dĺžky opatrovania. Opatrovateľ, ktorý je dôchodkovo poistený minimálne 40 rokov,  má od 1.1.2017 zabezpečený minimálny dôchodok vo výške 311,1 eura. Je však dôležité, aby sa opatrovateľ sám prihlásil v príslušnej pobočke Sociálnej posťovne, kde predloží doklady, že mu bol priznaný príspevok na opatrovanie a požiadal (na tlačive, ktoré dostane v SP) o príspevok na dôchodkové zabezpečenie!!! Popri poberaní príspevku na opatrovanie si bude môcť opatrovateľ privyrobiť (v rozsahu, ktorý nebráni v určenom rozsahu starostlivosti o opatrovaného), ale len do výšky 2-násobku životného minima (v súčasnosti je táto suma vo výške 396,18 eura).

Mení sa aj možnosť sprevádzania psom. Podľa novely už môže ŤZP občanov sprevádzať aj pes vo výcviku či pes so špeciálnym výcvikom (teda nielen vodiaci pes).

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,116,743