Aké sú vaše spotrebiteľské práva?

Nestačí len ísť do bohato zásobeného obchodu, objednať a užívať si ponúkané služby. Samozrejmosťou by mala byť aj kvalita tovarov a služieb. Pretože Vy ako zákazník, máte svoje práva. Právami spotrebiteľa sa zaoberá aj Európska únia. V roku 1975 Rada Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) sformulovala a deklarovala 5 základných práv spotrebiteľa v Prvom programe o politike ochrany a informovaní spotrebiteľa:
1. právo na ochranu zdravia a bezpečnosti
2. právo na ochranu hospodárskych záujmov
3. právo na náhradu utrpených škôd
4. právo na informovanosť a osvetu
5. právo na kolektívne zastupovanie záujmov
súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.
Členstvo Slovenska v Európskej únii zabezpečuje aj dodatočnú ochranu slovenských spotrebiteľov. Zákony EÚ spotrebiteľa, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny EÚ spotrebiteľ pochádza, stanovujú 10 hlavných zásad, ktoré by ho mali ochraňovať:
1. Kúp si čo chceš a kde chceš
2. Ak to nefunguje, vráť to späť
3. Vysoké štandardy bezpečnosti pre potraviny a iné spotrebiteľské tovary
4. Poznaj to, čo ješ
5. Zmluvy majú byť spravodlivé pre spotrebiteľov
6. Spotrebitelia môžu zmeniť svoje rozhodnutie
7. Jednoduchšie porovnávanie cien
8.Spotrebiteľ nesmie byť klamaný
9.Ochrana počas dovolenky
10. Efektívna náhrada pri cezhraničných sporoch

Viac informácií o spotrebiteľských právach nájdete na týchto stránkach:

Asociácia spotrebiteľov Slovenska
Združenie slovenských spotrebiteľov

 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,675