Aký poplatok (ne)platiť u lekára

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:
- objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
- vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
- vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
- potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
- výmenný lístok k špecialistovi,
- prednostné ošetrenie.
Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za hygienické návleky.

Lekári môžu požadovať úhradu za:
výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či na zbrojný pas.

Výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste v čakárni,
na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia poplatku z cenníka.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR: http://www.health.gov.sk/?poplatky-v-zdravotnictve
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,713