Bezpečný prechod cez cestu

Pri prechádzaní cez cestu sa kríži dráha chodca s jazdnou dráhou vozidla. Vzhľadom k hmotnosti a rýchlosti vozidla je však pri strete jednoznačná nevýhoda na strane chodca. Všeobecne platí, že vozovku je treba prejsť kolmo a čo najrýchlejšie. Avšak v prípade seniorov je rýchlosť prechádzania vozovky tým zásadným kameňom úrazu. Pre zaujímavosť si uveďme názorný príklad. Tridsaťročný človek prechádza cestu širokú 6,5m krokom dlhým zhruba 65 cm. Tieto kroky urobí 2 za sekundu. K prechodu cez takúto cestu teda potrebuje čas 5 sekúnd. Priemerná dĺžka kroku seniora je 35 cm a za sekundu urobí asi jeden a pol kroka. Jeho čas k prechodu tejto cesty bude asi 12,5 sekundy, teda dva a pol násobný! Táto nevýhoda musí byť teda vyvážená premyslenejším spôsobom prevedenia celého prechádzania cez cestu.

V prvom rade sa nenechajte zmiesť tvrdením, že chodec má na prechode pre chodcov absolútnu prednosť. ŽIADNE TAKÉ PRAVIDLO NEEXISTUJE! Vodiči vozidiel síce musia umožniť chodcom bezpečné predchádzanie, ale chodec NESMIE vstupovať na cestu "bezprostredne" pre idúce vozidlo. Čo sa skrýva za slovíčkom "bezprostredne"? Ak ide v obci vozidlo rýchlosťou 50 km/h, potom je jeho brzdná dráha na suchom povrchu dlhá približne 30 metrov. Na mokrom povrchu, zvlášť ak je to napríklad na zámkovej dlažbe, sa brzdná dráha zdvojnásobí, na ujazdenom snehu je päťnásobná a na ľade dokonca desaťnásobná! Ak vstúpi chodec pred takéto vozidlo vo vzdialenosti kratšej než je týchto 30 metrov, vodič už nedokáže vozidlo zastaviť. Zákonite tak musí dôjsť k vzájomnému stretu obvykle končiacemu ťažkým úrazom alebo smrťou chodca. Mimo obce, kde môžu vozidlá jazdiť rýchlosťou 90 km/h je ich brzdná dráha na suchom povrchu okolo 70 metrov. Mokré, zasnežené a zľadovatelé vozovky túto vzdialenosť až neúmerne predĺžia. Slovíćko "bezprostredne" tak znamená, že chodec nesmie vstúpiť na vozovku ak sa nachádza vo vzdialenosti kratšej než 70 metrov pred prichádzajúcim vozidlom. Avšak ani vzdialenosť 30, či 70 metrov nie je dostatočne bezpečná. Zo štatistík dopravných nehôd vyplýva, že najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd je nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla a neprimeraná rýchlosť. Z tohto dôvodu je vhodné hore uvedené vzdialenosti aspoň trochu predĺžiť. V obci tak "bezprostredne" bude znamenať aspoň 50 metrov a mimo obce 100 metrov. Uvedené brzdné dráhy predpokladajú, že vodič zareaguje brzdením asi za jednu sekundu od spozorovania chodca na prechode. Pri rýchlosti 50 km/h za túto dobu prejde s vozidlom ešte 14 metrov bez toho aby akokoľvek spomalilo! Vplyvom únavy, ochorenia, zlej kondície ale aj vekom sa táto reakčná doba vodiča predlžuje. Môže byť 2-násobná alebo až 5-násobná!!! Vozidlo tak nezačne brzdiť po 14-tich metroch ale až po 28 alebo 70-tich metroch!

Text a foto: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY (BECEP)

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,708