Kúpele

Súčasťou zdravotníckej starostlivosti na Slovensku je aj kúpeľná starostlivosť. Je zameraná na podpornú liečbu a následnú starostlivosť pri liečbe rôznych ochorení. Mimoriadne významnou je prevencia ochorení prostredníctvom kúpeľnej starostlivosti. V súčasnosti je v Slovenskej republike 25 kúpeľných miest, v ktorých pôsobí 31 kúpeľných podnikov. Poskytovatelia kúpeľnej starostlivosti sú členmi Asociácie slovenských kúpeľov (ASK), ktorá garantuje u svojich členov vysokú kvalitu poskytovaných služieb.
Viac na stránke:

http://www.ask.sk/sk/pre_verejnost.php

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,632