Občianske združenie SENIORHELP

Návštevníkom stránky s radosťou oznamujeme, že 24. októbra 2012 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo občianske združenie SENIORHELP.

Jeho poslaním je pomáhať seniorom, ich rodinám a všetkým tým, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre tých, ktorí potrebujú v pokročilom veku pomôcť, alebo sa o tejto etape života dozvedieť viac. Činnosť je zameraná na zlepšovanie informovanosti o postavení seniorov v spoločnosti a ich začleňovania do aktívneho života, na zlepšovanie informovanosti o ich právach, na informovanie o možnostiach prevencie a liečby ochorení vyššieho veku, o rôznych možnostiach starostlivosti o seniorov v domácom prostredí i v špecializovaných inštitúciách.

Činnosť združenia sa zameriava najmä na oblasti:

a/ poradensko – právnu;
b/ výchovno – vzdelávaciu;
c/ propagačno – informačnú;
d/ kultúrno – záujmovú;
e/ sociologicko – psychologickú;
f/ sociálno – charitatívnu;
g/ spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami;
h) podnikateľskú;
i) vydavateľskú činnosť.

Pokiaľ máte rovnaké záujmy, ako členovia OZ Seniorhelp, radi Vás privítame medzi seba. Členom môže byť každá fyzická aj právnická osoba.

Radi privítame aj tých, ktorí by chceli ľubovoľným spôsobom prispieť k zlepšeniu života seniorov (zaujímavými nápadmi, poskytnutím pomoci, aktivitami, prípadne finančne). Radi privítame aj tých, ktorí by sa chceli zapojiť do našich aktivít bez toho, aby sa stali členmi.

Kontaktné osoby OZ Seniorhelp:

PhDr. Alena Bučeková, tel.: 0915/ 739 024, e-mail: alena.bucekova@gmail.com

Katarína Križanová, tel.: 0917/ 728 549, e-mail: kkrizanova16@gmail.com

STANOVY OZ SENIORHELP

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,621