STARNUTIE SPOLOČNOSTI

RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.: Starnutie spoločnosti - Vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi

Významný odborník na sociálnu prácu, predstaviteľ viacerých medzinárodných organizácií, pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. chcel touto prácou prispieť k európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Okrem iného sa v nej snaží ukázať pôvod pojmu staroba, príčinu starnutia a nutnosť medzigeneračnej solidarity. Navrhuje tiež rôzne možnosti na čo najdlhšie obdobie udržania aktivity seniorov ich zapájaním do rôznorodej činnosti. Kniha je určená nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,652