Systém klasifikácie diagnóz už aj v SR

Slovensko je v súčasnosti jedinou európskou krajinou, ktorá nemá zavedený systém klasifikácie diagnóz. Dochádza tak k veľkým rozdielom nákladov medzi rôznymi nemocnicami a nemocnice zas tvrdia, že poisťovne im nepreplácajú skutočné náklady na pacienta, čo ich dovádza k insolventnosti. Poisťovne tvrdia, že nemocnice pracujú nehospodárne. Tento kolotoč obvinení by mala zastaviť nová klasifikácia diagnóz, tzv. DRG systém (Diagnosis-related group), ktorého základ prevzalo Slovensko z nemeckého modelu. Podstata DRG je v tom, že triedi výkony do medicínskych skupín, be aj na príparie do úvahy aj prípadné komplikácie, dáva ich do súvislosti s ďalšími ochoreniami pacienta a tak tvorí cenu, t.j. ekonomickú náročnosť jeho liečby.
Centrum pre klasifikačný systém ÚDZS na základe harmonogramu postupu prác predložilo Riadiacemu výboru pre DRG° prvú slovenskú verziu DRG. Riadiaci výbor konštatoval, že v príprave systému je dodržiavaný harmonogram tak, aby ostrá prevádzka DRG systému sa mohla začať podľa plánu 1. januára 2013.
Slovenská verzia DRG by mala obsahovať klasifikáciu diagnóz, klasifikáciu výkonov, pravidlá kódovania (ako sa musia diagnózy a výkony vykazovať a kódovať, aby sa mohli prípady hospitalizácií zatriediť), DRG definičnú príručku (detailne popisuje zatrieďovanie prípadov hospitalizácií do 1194 DRG skupín) a Katalóg prípadových paušálov.

Ostrá prevádzka DRG systému by sa mala spustiť podľa plánu 1. januára 2013, a to na úrovni zberu dát. Je to preto, že mnohé dáta, ktoré tento systém potrebuje, nie sú k dispozícii (nikdy sa nevykazovali) a sú nevyhnutné pre rozlišovanie klinickej a ekonomickej náročnosti každého hospitalizačného prípadu. Úhrady podľa nového systému by sa mohli začať najskôr v roku 2014.
ÚDZS od druhej polovice júla 2012 usporiada workshop k systematikám DRG na úrovni expertných pracovných skupín (nemocnice, zdravotné poisťovne, odborné spoločnosti, MZ SR), kde budú systematiky DRG detailne prezentované a diskutované a následne sa začne s masívnym vzdelávaním užívateľov systému DRG (celkovo cca 3 000 ľudí). °Riadiaci výbor pre DRG je zložený zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácie fakultných nemocníc, Asociácie nemocníc Slovenska, všetkých troch zdravotných poisťovní a ÚDZS.

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,615