Ako dlho si užívame dôchodok?

Každý človek má množstvo odlišností, ktoré ovplyvňujú dĺžku jeho života. Či už je to pohlavie (ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži a zvyčajne odchádzajú do dôchodku skôr ako muži), zdravotný stav alebo hoci skorší či neskorší vek odchodu do dôchodku (pracovanie aj po dovŕšení veku odchodu do dôchodku), než je v tom ktorom štáte stanovený. Ak však vezmeme do úvahy odchod do dôchodku, stanovený štátom, potom môžeme porovnávať.
Priemerný počet rokov strávených na dôchodku je podľa štatistík OECD 22,5 roka pre ženy a pre mužov 18,1 roka. Slovensko sa umiestnilo v rebríčku 30 sledovaných krajín na 17. mieste, s priemernou dĺžkou života na dôchodku 23,1 roka pre mužov i ženy.
Najdlhšie žijú na dôchodku ženy vo Francúzsku – až 27,4 roka. Francúzi však odchádzajú skôr do dôchodku. Dôchodkový vek je 60 rokov 6 mesiacov pre obidve pohlavia. Najkratšie žijú na dôchodku Portugalčania (19,3 roka), odchádzajúci do dôchodku vo veku 65 rokov. Za Slovenskom v dĺžke života na dôchodku sa ocitli aj také krajiny, ako Dánsko, Veľká Británia, Švédsko, Nórsko či USA.
Takmer všetky krajiny OECD uvažujú so zvyšujúcim sa vekom dožitia zvýšiť aj hranicu veku odchodu do dôchodku. V niektorých krajinách je to vek 65 rokov pre mužov i ženy (aj Slovenská republika), vek 68 rokov vo Veľkej Británii a v Írsku. Iný spôsobo výpočtu veku odchodu do dôchodku by mal vychádzať z počtu odpracovaných rokov a výšky sumy, ktorú občan odvviedoll do systému starobného poistenia. Na záver Vám ponúkame súčasný vek odchodu do dôchodku žien v OECD:

Dĺžka života žien na dôchodku podľa krajín
1.Francúzsko (27,4 r.)
2.Belgicko (26,6 r.)
3.Taliansko (26,1 r.)
4.Rakúsko (26,1 r.)
5.Luxembursko (25,6 r.)
6.Grécko (24,6 r.)
7.Slovinsko (24,3 r.)
8.Austrália (24,2 r.)
9.Fínsko (24,2 r.)
10.Španielsko (24,1 r.)
11.Nemecko (23,8 r.)
12.Kanada (23,8 r.)
13.Švajčiarsko (23,3 r.)
14.Holandsko (23,1 r.)
15.Česká republika (23,1 r.)
16.Poľsko (23,1 r.)
17.Slovensko (23,1 r.)
18.Japonsko (22,7 r.)
19.Írsko (22,7 r.)
20.Maďarsko (22,4 r.)
21.Dánsko (22,3 r.)
22.Veľká Británia (22,1 r.)
23.Švédsko (22 r.)
24.Nórsko (21,9 r.)
25.Izrael (21 r.)
26.Estónsko (20,8 r.)
27.USA (20,5 r.)
28.Nový Zéland (20,1 r.)
29.Turecko (19,8 r.)
30. Portugalsko (19,3 r.)
 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,618