Legislatíva

Aj život seniorov a pomoc, ktorú im môže spoločnosť poskytnúť, je upravovaná legislatívou. Slovenská republika má aj poradný orgán vlády – Radu vlády pre seniorov, ktorá rieši otázky životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a ich začleňovanie do spoločnosti. Pre rýchlejšiu orientáciu v legislatíve sú v tejto rubrike zákony, upravujúce jednotlivé oblasti a situácie v živote (pomoc štátu zdravotne ťažko postihnutému občanovi, občanovi v hmotnej núdzi, možnosti získania rôznych príspevkov ...) rozčlenené do samostatných častí.

Predpisy, upravujúce postavenie občana

Zákony platné v Slovenskej republike

Zdravotníctvo – legislatíva

Legislatíva, zahŕňajúca sociálnu problematiku

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,370