Vzdelávanie

Myslíte si, že vo vyššom veku sa už nemáte čo učiť? Chyba! Práve teraz je na to najvhodnejší čas. Nie ste už zahltení množstvom práce v zamestnaní ani výchovnými problémami Vašich detí. Ak ste mobilní, môžete sa zapísať na rôzne špecializácie univerzity tretieho veku, na krúžky. Ale ani doma nemusíte byť izolovaní od vzdelania. Život prináša stále niečo nové. Môžete sa učiť doma sám, alebo zapojiť aj rodinu, známych, či ľudí, ktorých si vytypujete podľa záujmov. Môžete si vedomosti vymieňať! Sú rôzne spôsoby vzdelávania, na individuálne precvičovanie pamäte, či rôzne možnosti získavania informácií. Niektoré Vám budeme postupne predstavovať.

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,236