Zdravotníctvo

Zdravotnícka časť je venovaná nielen rôznym aspektom zdravia našich seniorov, ale aj úlohám, ktoré si pri zabezpečovaní ich zdravia vytýčil štát a rôzne organizácie. Nájdete tu odporúčania odborníkov, ako zdravo žiť, ako sa zdravo stravovať, ako predchádzať chorobám, ktoré najčastejšie trápia seniorov, ako s jednotlivými chorobami žiť, ako ich liečiť alebo ako zmierňovať ich prejavy. Pri niektorých diagnózach uvádzame nielen kontakty na špecializované stránky, ale aj svetové dni, venované konkrétnym chorobám. Veríme, že tento servis privítate, lebo súčasťou svetových dní býva množstvo osvetových podujatí a s nimi spojených bezplatných vyšetrení, prednášok, odporúčaní.

Lieky

Linky pomoci

Opatrovanie chorých v domácnosti

Zdravotníctvo – legislatíva

Poplatky u lekára

Zdravotnícke zariadenia

Čakáte na operáciu? (Informácie a rady  pre pacientov)

Dialyzačné pracoviská

Iné zdravotnícke organizácie

Zdravotné poisťovne

Kúpele

Najčastejšie ochorenia v seniorskom veku

Kde sa sťažovať na zdravotnú starostlivosť?

Systém klasifikácie diagnóz už aj v SR

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,488,852