Chorí seniori doma

Väčšina seniorov chce zostať v domácom prostredí čo najdlhšie. Rovnakú snahu má aj štát. Benefity takéhoto spôsobu starostlivosti o seniora sú na oboch stranách. Senior lepšie prospieva v domácom prostredí, kde je obklopený známymi vecami a blízkymi ľuďmi, môže pokračovať v zaužívanom spôsobe života. Avšak rôzne zdravotné obmedzenia seniora vyvolávajú obavy a otázku, ako sa o neho dostatočne postarať. Nie vždy je nevyhnutné, aby niekto z rodiny zostal doma. Aj tak všetko nezvládne. Na pomoc rodinám preto prichádza štát, obec neziskové organizácie. A práve takýmto možnostiam je venovaná rubrika Chorí seniori doma.

INŠTITÚCIE, KTORÉ VÁM UĽAHČIA STAROSTLIVOSŤ:

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Opatrovateľská služba (ponúkaná obcami a VÚC)

Opatrovateľská služba (ponúkaná samostatne pracujúcimi certifikovanými sestrami)

Červený kríž

ČO MOŽETE ZVLADNUŤ VLASTNÝMI SILAMI:

Antidekubitálne polohovanie

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,365