Sociálna problematika

Viete, aké sú možnosti pomoci pre seniorov v domácom prostredí, v zariadeniach pre seniorov, podmienky ich prijatia, čakacie doby, ceny, odporúčania kombinácií služieb? Viete, na aké príspevky máte nárok? Všeobecné služby, sociálne služby, na ktoré seniorom prispieva štát? Takéto a ďalšie informácie nájdete v tejto časti internetovej stránky Seniorhelp.

Zákon o sociálnych službách, platný od 1.1.2021

Dôchodok

Možnosti podpory ťažko postihnutých osôb

Preukaz ŤZP

Parkovací preukaz ŤZP

 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,330