Seniorské organizácie

Netreba vymýšľať vymyslené, hľadať objavené. Množstvo užitočných informácií, názorov, postojov, prípadne podujatí, ponúkajú organizácie, zamerané na seniorov. Skúste si vybrať a možno i zapojiť sa do ich aktivít.
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Od 2. marca 2011 nahradila Radu vlády SR pre seniorov. Problematiku seniorov v rámci Rady vlády SR pre ľudské práva ... bude riešiť Výbor pre seniorov) www.vlada.gov.sk
JDS - Jednota dôchodcov na Slovensku
je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG / Európska organizácia starších ľudí /a ESO / Európska seniorská organizácia /.
www.jds.sk/
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Zameriava sa na duchovné, spoločenské a kultúrne vzdelávanie, spoločenské aktivity a potreby, organizuje podujatia, podporuje snaženia v sociálnej oblasti a v problematike rodiny.
http://www.jozefmiklosko.sk/zks/zks.htm

OZ Fórum pre pomoc starším
Občianske združenie je zamerané na pomoc starším ľuďom v Slovenskej republike. Vo svojich aktivitách sa prioritne zameriava na ochranu práv a presadzovanie záujmov starších ľudí, ako aj na pomoc pri uspokojovaní ich potrieb a integráciu do verejného života.
www.forumseniorov.sk

Európska platforma starších ľudí (European Older People´s Platform) organizácia na obhajobu starších ľudí žijúcich v krajinách EÚ
www.age-platform.org

Medzinárodný inštitút pre starnutie (International Institute on Ageing).
Vznikol v roku 1988 na Malte ako autonómny orgán pri OSN. Poskytuje vzdelávacie aktivity z oblasti boja proti diskriminácii osôb vo vyššom veku.
www.inia.org.mt

Ageizmus
Informačný portál pre problematiku diskriminácie súvisiacej s vekom (legislatíva a výskum v Českej republike a vo svete).
www.ageismus.cz
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,200