Antidekubitálne polohovanie

Autor: Asociácia sestier a pacientskych organizácií (ASAP)

Asociácia sestier a pacientov ASAP sa aktívne podieľa na zvyšovaní povedomia verejnosti o predchádzaní vzniku preležanín v domácom prostredí. Jej členky organizujú prednášky pre verejnosť, záujemcov učia, ako predchádzať vzniku preležanín v domácom prostredí. Súčasťou sú aj interaktívne ukážky pomôcok proti preležaninám, vrátane manipulácie s polohovateľnou posteľou.

Ponúkame vám aspoň základné antidekubitálne polohovanie

Rovná poloha na chrbte - slúži na uvoľnenie a odbremenenie pohybov hrudného koša, chrbtice a panvy a uľahčenie dýchania


• pacient má ľahko flexované horné končatiny a extendované dolné končatiny
• lýtka sú podložené vankúšom tak, aby boli päty voľné a neprepadávali špičky


Poloha na boku s 90° uhlom - uhol medzi podložkou a chrbtom pacienta je 90°


• poloha odľahčuje chrbát pacienta
• horné končatiny sú flexované v lakťoch
• hlava je podložená vankúšom
• spodná dolná končatina je vystretá, vrchná dolná končatina je flexovaná v bedre a v kolene
• medzi kolená je vsunutý vankúš


30° šikmá poloha - uhol medzi podložkou a chrbtom pacienta je 30°


• od tlaku sú oslobodené najviac ohrozené časti tela v gluteálnej a sakrálnej oblasti
• hlava je podopretá menším vankúšom
• podsunutím dvoch vankúšov z boku dosiahneme naklonenie 30°
• dolné končatiny sú podložené tak, aby boli kolená, lýtka a členky odlahčené


135° šikmá poloha - uhol medzi podložkou a chrbátom pacienta je 135°


• od tlaku je odľahčený chrbát pacienta
• polohu je možné nahradiť polohou na bruchu
• je vhodná na ošetrovanie dekubitov v oblasti chrbta
• veľký vankúš dáme pod hrudník pacienta tak, aby bola podopretá panva
• malým vankúšom podložíme hlavu
• ďalší vankúš podopiera hornú končatinu
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,362