Legislatíva, zahŕňajúca sociálnu problematiku

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách s úpravami, platnými od (odkázanosť na sociálnu službu, možnosti pomoci opatery, požičiavanie pomôcok, príspevky...). Predovšetkým seniorom sa tento zákon venuje od 5. hlavy zákona.
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,677