Nedostupnosť liekov - európsky problém

To bola jedna zo zdravotníckych tém, o ktorej 3. – 4. októbra 2016 v Bratislave rokovali ministri zdravotníctva 28 členských štátov Európskej únie. Príčinou tohto stavu sú podľa rokujúcich nízke ceny liekov a následný paralelný export, výpadky vo výrobe či nedostupnosť účinných látok. Ministri sa zhodli, že jednotlivé členské štáty môžu v tejto oblasti uspieť aj prostredníctvom včasnej a operatívnej výmeny informácií a pravidelným mapovaním situácie, pričom prioritou je spolupráca členských štátov. „Na tomto fóre sme sa zamerali najmä na pomenovanie hlavných príčin nedostupnosti liekov a hľadanie možností, ako túto problematiku riešiť. Cieľom nás všetkých je zabezpečiť našim pacientom kvalitnú, bezpečnú a dostupnú liečbu,“ povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.  Ďalším problémom, o ktorom rokovali, bola kvalita potravín a obezita, ktorá v Európe dosiahla úroveň epidémie. Medzi účinné opatrenia by mali patriť zníženie nadmerného príjmu energie, nasýtených tukov, transmastných kyselín, cukru a soli v potravinách. Vyššiu spotrebu antibiotík navrhovali ministri nahradiť zvýšením vakcinácie.

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,369