Od 1. júla 2021 sa zmenila suma životného minima

Výška životného minima sa od 1. júla 2021 zvyšuje o 1,5 %.

Pre jednu plnoletú fyzickú osobu predstavuje po novom 218,06 eur,
pre ďalšieho spoločne posudzovaného dospelého človeka 152,12 eur.

Na nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa sa zvyšuje životné minimum na 99,56 eur mesačne.

Zmena pozitívne ovplyvní viaceré sociálne dávky a príspevky. Dávky a príspevky, ktoré sú naviazané na výšku životného minima

Druh peňažného príspevku (PP) od 1.7.2021:

PP na prepravu 111,26

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov:

– na diétne stravovanie:
I. skupina  na 40,48 €
II. skupina na 20,24 €
III. skupina na 12,15 €

- súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia      20,24 €

- súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla  36,42 €

- súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom    48,57 €

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby   218,06 €

 

Pomoc v hmotnej núdzi sa bude meniť od 1.1.2022 nasledovne:

Dávka v hmotnej núdzi - § 10 ods. 2
- jednotlivec bez detí 68,80 €
- dvojica bez detí 119,60 €

Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2
 - jedna osoba 59,40 €
- dve a viac osôb 94,80 €
 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,180