Opatrujete doma ťažko postihnutého?

Poslanci NR SR schválili v júni 2018 novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Menia sa podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Spresňuje sa tiež oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia poistenca štátu.

Zmeny v osobnej asistencii

Sadzba za hodinu osobnej asistencie sa zvyšuje na 3,82 € za hodinu vykonanej práce. Novinkou je kontrola kvality poskytovanej osobnej asistencie. Zmeny v príspevku na opatrovanie Pri príspevku na opatrovanie sa zvýši hranica od ktorej je možné príspevok krátiť z 1,7-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na dvojnásobok. Opatrovateľom v produktívnom veku stúpne príspevok na 369,36 € a ak navyše rodič opatruje svoje nezaopatrené dieťa, prilepší si k tejto sume ešte o necelých 100 €. Opatrovateľ, poberajúci dôchodok, dostane príspevok 184,71 €.

Zmeny v parkovacích preukazoch

Novela rozšírila okruh osôb s nárokom na parkovací preukaz ŤZP o osoby, ktoré síce nespĺňajú podmienky na individuálnu prepravu, ale potrebujú parkovať v blízkosti vstupu do budov (pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu, onkologickí pacienti).

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,488,860