Poradenské centrá zdravia

Potrebujete poradiť v oblasti zdravia? Obráťte sa na poradne Úradu verejného zdravotníctva. V každom kraji je základná poradňa zdravia a viaceré špecializované poradne, ako napríklad:

Poradňa zdravej výživy, alternatívnej výživy, obezitologická poradňa
Poradňa odvykania od fajčenia
Poradňa podpory psychického zdravia
Poradňa pre deti a mládež
Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania tlaku krvi
Poradňa pre environmentálne zdravie
Poradňa prevencie HIV a AIDS
Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia
Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity
Hepatálna poradňa
Vakcinačná poradňa

Hubárska poradňa

PORADENSKÉ CENTRÁ OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,633