Porozumením proti agresivite

 Slovenská katolícka charita skúmala vzťahy v 30 zariadeniach pre seniorov. Výsledok by sa dal zhrnúť do hlavného nedostatku – poruchám v komunikácii. Tie podľa výskumov vyplývajú zo slabého financovania týchto zariadení – málo peňazí umožňuje zamestnávať menej zamestnancov, než by bolo optimálne. Tí potom nemajú čas na zblíženie sa s klientmi, na pokojné porozprávanie sa s nimi o ich potrebách a pocitoch. Tak by sa dozvedeli o tom, s kým by klienti chceli zdieľať izbu, aké majú problémy, pochopili by ich túžbu po určitom súkromí, voľnosti pohybu a možnosti spravovať svoje veci, ktoré sú ich, neraz jediným, majetkom. Určite by sa dalo viac rozprávať s klientmi a ich blízkymi aj o zdravotnom stave klienta a o postupoch pri prijímaní do zariadenia. Viac porozumenia a ochoty počúvať by tak priniesli nielen väčšiu pohodu do zariadení, ale znížili by tak aj agresívne prejavy oboch strán. Verme, že tak, ako vyšlo zo správy, zostáva táto agresivita len v rovine zvýšeného hlasu.


 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,333