Rok 2080: každý 8. Európan bude 80+

Pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov (1. október) vydal Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) aktuálne údaje týkajúce sa nárastu počtu seniorov. Európska únia starne. V roku 2014 dosiahol podiel osôb vo veku 65 a viac rokov 18,5% a v budúcnosti sa predpokladá jeho ďalšie zvýšenie, až po takmer 30% do roku 2080. Očakáva sa, že podiel osôb vo veku 80 a viac rokov medzi celkovým počtom obyvateľov EÚ sa viac ako zdvojnásobí. Tento demografický vývoj konfrontuje EÚ s veľkými problémami, najmä vo vzťahu k hospodárskej situácii a sociálnemu začleneniu starších ľudí.
Takmer 20% ľudí EÚ vo veku 65 a viac rokov je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Toto riziko bolo v priemere nižšie ako u ľudí mladších ako 65 rokov (z ktorých 25,9% bolo ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením). Tento výsledok bolo možné vypozorovať v dvadsiatich členských štátoch, najmä v Írsku (kde rizikom ohrozenia chudobou alebo sociálnym vylúčením bolo dotknutých 13,3% osôb vo veku 65 a viac rokov, zatiaľ čo až 31,8% osôb vo veku pod 65 rokov), v Maďarsku, v Grécku a v Španielsku. Avšak, v ôsmych členských štátoch boli osoby vo veku 65+ viac ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením ako osoby mladšie ako 65 rokov (najmä v Bulharsku, Estónsku, Slovinsku a Chorvátsku).
Starší ľudia stále častejšie pracujú s internetom. V roku 2014 používala internet menej ako polovica (42%) obyvateľov EÚ vo veku medzi 65 a 74 rokov. Tento priemer maskuje výrazné rozdiely medzi členskými štátmi. Viac ako dve tretiny osôb vo veku 65 až 74 rokov používali internet v Dánsku (84%), Luxembursku (81%), Švédsku (78%), Holandsku (76%), Spojenom kráľovstve (70%) a vo Fínsku (68%), zatiaľ čo internet používalo iba menej ako 20% starších osôb v Rumunsku a Bulharsku (oba 10%), Grécku (14%), na Cypre (16%) a v Chorvátsku (17%).
Požívatelia internetu vo veku 65 až 74 rokov využili internet predovšetkým na prácu s emailom (86%), vyhľadávanie informácií o tovare a službách (79%) a v menšej miere aj na čítanie správ (60%) a na nákupy (42 %). Čítanie online spravodajstva však bolo s prehľadom hlavnou činnosťou starších používateľov internetu v troch pobaltských štátoch EÚ - v Litve (93%), Lotyšsku (84%), Estónsku (83%) - rovnako však aj v Grécku (87%), Poľsku (74%), Chorvátsku (73%) a Bulharsku (67%). Starší internetoví používatelia najaktívnejší na sociálnych sieťach v Maďarsku, najmenej v Nemecku.

Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,225