S Ibuprofenom opatrne

Ibuprofén je liečivo s analgetickým a protizápalovým účinkom, ktoré patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID). Pôsobí tak, že blokuje látky, podieľajúce sa na procese zápalu a bolesti. Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila nedávno závery prehodnocovania bezpečnosti liekov s obsahom ibuprofénu. Z týchto záverov vyplynuli nové odporúčania, týkajúce sa použitia vysokých dávok ibuprofénu. Preskúmanie sa vzťahovalo len na systémové použitie (perorálne užívanie alebo injekčné podanie), nevzťahovalo sa na použitie lokálne aplikovanej liekovej formy. Nové odporúčania sú výsledkom revízie vykonanej Výborom pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) pri EMA, ktorý potvrdil mierne zvýšené riziko kardiovaskulárnych problémov, ako sú infarkty myokardu a mozgovocievne príhody u pacientov užívajúcich vysoké dávky ibuprofénu (2400 mg za deň alebo vyššie). Prehodnotenie objasňuje, že riziko spojené s užívaním vysokých dávok ibuprofénu je podobné riziku, ktoré je spojené s liečbou inými NSAID, vrátane inhibítorov COX - 2 a diklofenaku. Zvýšenie kardiovaskulárneho rizika sa nepreukázalo pri užívaní dávok ibuprofénu do 1200 mg denne, čo je najvyššia dávka všeobecne používaná pre perorálne voľnopredajné lieky v EÚ.

Ďalšie infor mácie o liekoch sú dostupné na stránke: http://www.ema.europa.eu/ema/

Informácia zo ŠÚKL

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,223