Seniori sú diskriminovaní a ohrození chudobou

Inštitút pre verejné otázky prezentoval výsledky výskumného projektu zameraného na témy aktívneho starnutia, participácie a diskriminácie starších ľudí a názorov verejnosti na tieto problémy.
Jeho výskumníci zistili, že situácia našich seniorov po odchode do dôchodku nie je priaznivá. Priemerný dôchodok sa pohybuje u mužov na úrovni 400 eur a u žien iba mierne prevyšuje 300 eur. Ženy v staršom veku sú väčšmi ohrozené chudobou: vo vekovej skupine 65+ bolo riziko chudoby žien v porovnaní s mužmi takmer 2,5-krát vyššie.
Navyše, až 73 % našich občanov si uvedomuje horšie postavenie a šance starších ľudí v spoločnosti. Za najzávažnejšie problémy starších ľudí pokladá životnú úroveň, sociálne a dôchodkové zabezpečenie (59 %), zdravotnú starostlivosť (50 %), diskrimináciu v práci a zamestnaní (22 %); nerešpektovanie potrieb starších ľudí a ich celkovú diskrimináciu (22 %); kriminalitu páchanú na starších ľuďoch (14 %); ich spoločenskú marginalizáciu a vyradenie zo života (14 %) a nedostupnosť sociálnych služieb (10 %).

Najzávažnejšou oblasťou diskriminácie starších ľudí je trh práce, po ňom nasleduje zdravotníctvo, úrady a služby. Čo je ale alarmujúce, stále viac občanov toleruje diskrimináciu starších ľudí na základe veku, čo podľa výskumníkov možno pripísať rastu nezamestnanosti.

Osobnú skúsenosť s diskrimináciou na základe veku má približne pätina ľudí vo veku 45-64. Častejšie ju zažívajú ženy; ľudia s nižším vzdelaním a nepracujúci. Zo skupiny nepracujúcich ju najčastejšie konštatujú nezamestnaní a invalidní dôchodcovia. Z vekového hľadiska sa najčastejšie cíti diskriminovaná skupina 55-59-ročných.
Medzi príčinami diskriminácie starších ľudí je podľa opýtaných nedostatočné poznanie a obhajovanie svojich práv seniormi.

Podrobnejšie sa o výskume dočítate na stránke Inštitútu pre verejné otázky
 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,350