Seniorský anjel

Mestská polícia v Šali predstavila vynikajúcu pomôcku pre seniorov a ich rodiny – Seniangel. Je to signalizačné zariadenie, ktoré môže zachrániť seniora, ktorý sa ocitne v ohrození. Ako prístroj funguje, na to som sa spýtala duše projektu – zástupcu veliteľa Mestskej polície v Šali Miroslava Martinčeka: „Služba funguje cez webové rozhranie na internete. Aj keď sa dá zariadenie kúpiť aj samostatne, bez subjektu, ktorá samotnú službu zastreší (políciu, alebo nejakú inú organizáciu) je vlastne nefunkčné. Zariadenie funguje v mobilnej sieti. Má vlastnú SIM kartu a teda aj mesačný paušál, ktorý uhrádza klient. Na základni MsP je umiestnený maják, ktorý signalizuje udalosť. Systém dokáže zachytiť a rozlíšiť dva spôsoby vyvolania udalosti, a to buď potlačením SOS tlačítka, alebo pádom (obsahuje pádový senzor). Obsluha následne na počítači túto udalosť potvrdí. Zároveň sa obsluhe otvorí okno s údajmi o držiteľovi zariadenia aj o druhu udalosti (SOS tlačitko alebo pád). Keďže tlačitko funguje cez mobilnú sieť, každé má svoje telefónne číslo. Operačný dôstojník na toto zatelefonuje a zistí, čo sa deje. Zariadenie je nastavené tak, že ak senior ani po druhom zazvonení nereaguje, hovor sa automaticky aktivizuje ako hlasitý odposluch a operačný dôstojník buď odkomunikuje s klientom problém a prípadnú potrebu pomoci, alebo zachytí zvuky. Keďže zariadenie obsahuje GPS čidlo na určenie polohy, systém dokáže označiť na mape aj miesto udalosti. Na miesto je vyslaná hliadka a tá na mieste podľa potreby usúdi, či je nutný zásah lekára - v takom prípade privolá sanitku RZP. V systéme je možné do karty o klientovi zapísať rôzne údaje. Okrem adresy klienta sú to kontakty na rodinu alebo blízkych, anamnéza klienta (choroby, problémy, prípadne druh postihnutia – pohybové a pod.). Tieto údaje slúžia na lepšiu orientáciu v prístupe ku klientovi, čo zaručí rýchlejšie poskytnutie pomoci“. Zariadenie sa predáva v štyroch farbách, k zariadeniu je aj príslušenstvo – nabíjacia stanica a šnúrka na zavesenie na krk.

Foto: Miroslav Martinček

Foto
Seniorský anjel
Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,481,785