Som COVID-19 negatívny. Čo mám robiť?

Predovšetkým: Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania:

- noste rúško

- dodržujte odstupy

- používajte dezinfekciu na ruky

- často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate

- čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými inými ľuďmi – aj v exteriéri


• Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.
• Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, chuti, dýchavičnosť....) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.
• Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním, alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny. Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. vo vnútornom priestore.
- Vaša karanténa trvá minimálne 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny.
- Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.
- Riaďte sa pokynmi – Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s C0VID-19.
Viac informácií na stránke: www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk.

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,488,847