Digitálne vysielanie

Na základe technického pokroku v oblasti televízneho vysielania a následných medzinárodných dohôd európskych krajín, digitálne terestriálne vysielanie nahradí súčasné analógové terestriálne vysielanie najneskôr do konca roka 2012. Dôvodom zmeny je obmedzená možnosť rozšírenia doterajšej distribúcie televíznych programov. Digitálne vysielanie umožňuje prostredníctvom jedného frekvenčného kanála šírenie 5 až 7 televíznych staníc namiesto jednej. Zvýši sa tiež kvalita a rozsah ponúkaných služieb, obrazu, odpadnú „duchovia“ na obrazovkách a na viacero televíznych staníc postačí jedna anténa.
Koho sa týka prechod z analógového na digitálne terestriálne vysielanie?
Zmenu musia uskutočniť všetky domácnosti, ktoré prijímajú signál prostredníctvom individuálnej (samostatnej) terestriálnej antény, alebo správcovia domov, ktorí signál do spoločných antén naberajú z analógového vysielania. Kábloví operátori zabezpečia prechod automaticky.
Harmonogram zapínania vysielačov DVB-T a vypínania základných analógových televíznych vysielačov - marec 2011 nájdete na http://www.digimedia.sk/?IDe=112988
Informácie o nastaveniach antény a vysielaní na http://www.stv.sk/stv/o-stv/terestrialne-digitalne-vysielanie-dvb-t/.
Pripomíname, že občan v hmotnej núdzi môže na preklenutie výdavkov, spojených s prechodom na digitálne vysielanie, požiadať o príspevok vo výške 20 Eur.
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,360