Píšem s prosbou o pomoc

"Pozdravujem srdečne, píšem s prosbou o pomoc.
Potrebujem umiestniť moju 94-ročnú babku, trpiacu stareckou demenciou, ktorej nečakane zomrel mladší partner, ktorý sa o ňu doposiaľ staral a ona nemôže zostať ani hodinu sama v byte. Už ani nechodí, len sedí na posteli. Nemáme problém dať aj sponzorský dar zariadeniu. Babička leží na psychiatricko-ger. zariadení v Pod. Biskupiciach a v utorok by ju mali prepustiť. Vôbec nevieme s mojím ocinom (sám má 72 rokov a ja mám doma 5-mesačné dieťa), čo budeme ďalej robiť.
Ďakujem za každú radu a pomoc. Bianka."

Odpoveď:
Milá Bianka,
viem, čo cítite a s čím bojujete, preto mi dovoľte najskôr popriať Vám veľa síl na riešenie problému. Štátne zariadenia, práve preto, že potrebujete riešiť situáciu rýchlo, sú pre Vás, predovšetkým v Bratislave, s najväčšou pravdepodobnosťou, neprístupné. Sponzorský príspevok už zariadenia nemôžu  žiadať a je vyslovene na báze dobrovoľnosti. I tak sa však v štátnych zariadeniach čaká cca 3-4 roky od registrácie žiadateľa. Pokiaľ si to však môžete finančne dovoliť, je dobré zveriť babičku súkromnému zariadeniu. Neviem, kde má Vaša babička trvalý pobyt, pretože podľa toho sa vybavujú náležitosti umiestnenia. Celý proces trvá cca 1-2 mesiace (je potrebné vybaviť veľa vyšetrení a potvrdení).
Pokým to budete vybavovať, odporúčam Vám obrátiť sa na nemocnicu, kam babička podľa miesta trvalého pobytu patrí), alebo na špecializovanú nemocnicu podľa babičkinej diagnózy (skúste nemocnicu Philippa Pinela v Pezinku - GERONTOPSYCHIATRICKÚ KLINIKU (033/6482 313). Je tam úžasná starostlivosť aj o tých najťažších pacientov. Mala som tam mamičku a to bolo to najlepšie, čo som mohla pre ňu urobiť. Starkí sú opatrení, čistí, voňaví, všetko sa ligoce, vonia a dokonca mnohých, takmer beznádejných seniorov postavili opäť na nohy. Je to štátne nemocničné zariadenie a potrebujete na to odporúčanie od ošetrujúcej psychiatričky Vašej babičky a šťastie, aby mali voľné miesto. Pacienta tam preliečia, čo trvá maximálne 1-2 mesiace. Viac už im nedovolí poisťovňa.
Na umiestnenie babičky v úplne každom zariadení potrebujete niekoľko dokladov a žiadostí:

1. Z internetu si na stránke samosprávneho kraja stiahnite a vyplňte "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" a " Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu". Tlačivo lekárskeho nálezu dáte vyplniť lekárke Vašej babičky (lekár prvého kontaktu). Keďže bola (alebo ešte je) babička hospitalizovaná, je dobré priložiť aj najčerstvejšiu prepúšťaciu lekársku správu z nemocnice (ušetríte si pochôdzku na dodatočné vyšetrenia). Vyplníte "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu", priložíte lekárkou vyplnený "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" a pridáte kópiou posledného výmeru na dôchodok. S týmito vyplnenými dokumentmi (urobte si kópiu všetkých) zájdite na podateľňu príslušného samosprávneho kraja a podanie si dajte potvrdiť na kópii dokumentov. Dobré je (ale nie nevyhnutné) zastaviť sa pred podaním na odbore sociálnych vecí samosprávneho kraja a vysvetliť im situáciu. Samosprávny kraj rozbehne posudkový kolotoč, kde bude posudzovať odkázanosť babičky na sociálnu službu. Nakoniec sa stretne sociálny pracovník s Vami aj s babičkou, aby potvrdil stupeň odkázanosti, uvedený v písomných podkladoch. Ide o stupnicu I až VI, pričom VI. stupeň je najťažší - absolútna odkázanosť na pomoc inej osoby. Posudzovanie trvá cca 1-2 mesiace.

2. Vy však nemusíte čakať do verdiktu sociálneho posúdenia a môžete hneď vyplniť aj "Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby", ku ktorej priložíte podateľňou potvrdenú "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu", priložíte kópiu lekárkou vyplneného "Lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vrátane kópie prepúšťacej správy)" a pridáte kópiou posledného výmeru na dôchodok. S týmito dokumentmi zájdete do vybraného zariadenia (bez týchto papierov babičku nemôžu zapísať do žiadneho zariadenia, či už štátneho alebo súkromného). Tam môžu babičku prijať ako súrny prípad, ak je predpoklad (podľa lekárskeho posudku), že má odkázanosť vyššiu ako III. stupeň (čo Vaša babička zrejme spĺňa).

3. Výber zariadenia. Aj keď sa pripravuje zmena zákona, zatiaľ platí, že pacienta je potrebné umiestniť v rámci toho samosprávneho kraja, kde má trvalé bydlisko. Pokiaľ chce niekto umiestnenie v inom kraji (štátne sa v inom kraji získava veľmi ťažko, pretože uprednostňujú svojich uchádzačov, súkromné zariadenie je možné, ale je potrebné požiadať o súhlas samosprávne kraje podľa bydliska aj podľa zariadenia.
Momentálne je v súkromných zariadeniach situácia trochu lepšia aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ceny vo všetkých sa pohybujú cca od 25 do 40 Eur na deň (najčastejšie cca 30 Eur). Sponzorské dávať nemusíte. Pokiaľ som mala možnosť navštíviť alebo zozbierať informácie o rôznych zariadeniach, môžem povedať, že v rovnakej cene nájdete aj luxusné zariadenia s komfortom rodinného bývania so zabezpečenou lekárskou starostlivosťou, výsostne nemocničné súkromné zariadenia pre najťažšie stavy. Stačí si vybrať. Takmer všetky majú internetové stránky. Dôležité však je, aby vo Vami vybraných bolo voľné miesto.
Snáď bude týchto pár informácií na začiatok stačiť. Ak by ste si s dačím nevedeli ešte poradiť, napíšte, pokúsime sa zistiť viac.
Prajeme Vám veľa, veľa sily. Budete ju potrebovať.

Alena B., Seniorhelp
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,494,352