Trnavský samosprávny kraj

Odbor sociálnej pomoci
ústredňa - 033/5559 111
e-mail: urad.vuc@trnava-vuc.sk
P.O.BOX 128, Starohájska 10,
917 01 Trnava

Alzheimercentrum Piešťany n.o., domov sociálnych služieb, kapacita 23 miest,
Adresa: Rekreačná 7, 921 01 Piešťany

Barborka - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Unín, n.o. kapacita 22 osôb, zriaďovateľom je obec Unín.
Adresa: Obecný úrad UNÍN, č. 332, 908 46 Unín, okres Skalica

DOMOV – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Moravský Svätý Ján, príspevková organizácia obce, kapacita 12 miest
Adresa: ul. 4. apríla 5, 908 71 Moravský Svätý Ján

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas nezisková organizácia, zakladateľom je Mesto Vrbové, kapacita pre 60 klientov.
Adresa: Klas, Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové (50 miest)
Klások, P.Jantauscha 1136/9, 922 03 Vrbové (10 miest)

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jej rozpočtová organizácia, kapacita 46 miest pre seniorov.
Adresa: Kátovská 21, 908 51 Holíč

Domov dôchodcov Dolné Saliby 786, 925 02 Dolné Saliby

Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Horné Saliby, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, zriaďovateľ ECAV na Slovensku, kapacita 20 miest.
Adresa: Domov dôchodcov, 925 03 Horné Saliby 505

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď,
Adresa: Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď

Domov dôchodcov,
Adresa: Na dereši 1089/17, 90877 Borský Mikuláš

Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, zriaďovateľ VÚC, kapacita 305 klientov
Adresa: Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica,

Domov dôchodcov Šaštín-Stráže,
Adresa: Nádražná 1259, 90841 Šaštín – Stráže

Domov dôchodcov Nezábudka Kúty, n.o.,
Adresa: Dr. Štefana Heska 921, 90801 Kúty

Domov sociálnych služieb Vitalita Lehnice, nezisková organizácia, kapacita 44 miest
Adresa: Lehnice 113, 93037 Lehnice - Veľký Lég

Domov sociálnych služieb Nezábudka Pata, nezisková organizácia, kapacita 24 miest
Adresa: Lipová č. 995/56A, 925 53 Pata

Dom pokojnej staroby I a II, n. o. Gbely, zakladateľom je Mesto Gbely, kapacita 100 miest,
Adresa: Prof. Čárskeho 291, 908 45 Gbely

Domov sociálnych služieb Brodské, n. o., kapacita 18 miest, nezisková organizácia založená obcou
Adresa: Školská 1086/8, 908 85 Brodské, okres Skalica

Harmonia - Zariadenie pre seniorov, zriaďovateľom je Mestský úrad v Hlohovci; v troch objektoch je kapacita 70 miest
Adresa: Hollého č. 7, 920 01 Hlohovec

Humanus nezisková organizácia, Hlohovec, kapacita 72 miest
Adresa: Nábrežie A. Hlinku 12, 920 01 Hlohovec

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, právnická osoba zriadená VÚC, kapacita 140 klientov
Adresa: Hlavná 1, 919 26 Zavar, okr. Trnava

NOVÝ DEŇ n.o., Čataj 111, 900 83
Adresa (korešpondenčná): Bradlanská 7/A, 917 01 Trnava, 37986571

Oáza života, n. o., Penzion Vlasta, starostlivosť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, kapacita 24 miest,
Adresa: Štefánikova 1317/69, 905 01 Senica

POKOJ Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, neverejný poskytovateľ, kapacita 15 miest
Adresa: 919 42 Voderady 205

Samaritán, Domov sociálnych služieb, kapacita 34 miest, Domov dôchodcov SIMEON, bez právnej subjektivity, oboje patrí pod Evanjelický dom starostlivosti v Galante
Adresa: SAMARITÁN - Clementisove sady 903/4, Galanta, SIMEON - Višňová 1, 925 92
Kajal,

Senior, n. o., Penzión Lyda, Domov dôchodcov, kapacita 39 miest
Adresa: Vojka nad Dunajom 220, 93031 Vojka nad Dunajom

Senior Park n. o., Rohovce, neverejný poskytovateľ, domov sociálnych služieb, kapacita 97 miest
Adresa: Rohovce 169, 460, 461, 462, 930 30 Rohovce

TOLERANCIA, nezisková organizácia, Zdravotno-sociálne centrum Sv. Alžbety. Zakladateľmi sú Obec Trstice a TRST-TRSTICE s. r. o., kapacita 15 miest
Adresa: 925 42 Trstice 659

Dom pokojnej staroby, Trnavská arcidiecézna charita, Domov sociálnych služieb pre dospelých, kapacita 29 klientov
Adresa: Pavetišova 17, 919 43 Cífer

Dom seniorov Karolína, n.o.; súkromné zariadenie, kapacita: 40 miest, možnosť vypočítať orientačnú cenu pobytu nájdete na stránke zariadenia. Klientov s Parkinsonovou alebo Alzheimerovou chorobou prijímajú len ak nepotrebujú špecializovanú liečbu.
Adresa: Trnavská 21/525, 919 43 Cífer (okres Trnava)
tel:+421 907 727 674, info@domseniorovkarolina.sk;  www.domseniorovkarolina.sk

Zariadenie pre seniorov Pokoj, súkromný domov dôchodcov, kapacita 15 miest,
Adresa: Voderady, č. d. 205, 919 42 Voderady, okres Trnava

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj,
Adresa: Mokrý Háj 203, 90865 Mokrý Háj

Zariadenie pre seniorov Skalica, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica, kapacita 155 klientov
Adresa: Pod hájkom 36, 909 01 Skalica

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne
Adresa: Vrbová 2, 93101 Šamorín

Zariadenie pre seniorov, Dunajská Streda
Adresa: Gen. Svobodu 1948/10, 92901 Dunajská Streda

 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,376,802